• +45 2270 4064
  • info@dinkoreskolehorsens.dk

Generhverv kørekort til kun kr. 3.200,-

Generhverv kørekort til kun kr. 3.200,-

Det er faktisk ret simpelt.

Har du fået frakendt dit kørekort betinget eller ubetinget, så kan vi hurtigt hjælpe dig med at få det generhvervet igen.

Du får online adgangskode til teoriundervisning.dk  så du kan øve teori hjemme.

Vi mødes og udfylder papir (ansøgning p23) om generhvervelsen af kørekort. Jeg ordner dine papir med borgerservice, samt skaffer en tid til teoriprøven for dig.

Du vil så modtage et betalings link i din- eboks på 890,- (dækker teori og køreprøve)

Når du har bestået teoriprøven, bestiller jeg en køreprøve til dig, og inden din køreprøve kører vi en opvarmingstime.

Du kan enten kontakte mig på tlf. 2270 4064 sende en mail info@dinkoreskole.dk eller udfylde skemaet på tilmeldingssiden. Herefter kontakter jeg dig hvor vi aftaler forløbet.

Har du fået et Kørselsforbud

Hvis du f.eks har haft kørekort i mindre end 3 år på frakendelsestidspunktet har du fået et “Kørselsforbud”
For at ophæve kørselsforbuddet skal du gennemføre en særlig køreundervisning.
I dette tilfælde skal du gennemføre ”Særlig Køreundervisning”, det vil sige at du skal følge et normalt teorikursus med 8 lektioner og modtage 8 kørelektioner, samt samt bestå en kontrollerende køreprøve.

Pakkepris ALT inklusiv (Også bil til prøven): 9.500 kr.
Prøvegebyr til Borgerservice: 890 kr.

Til dig der skal generhverve kørekortet pga. alkohol eller narko:

Du skal du gennemgå et såkaldt A/T kursus.  Kurset koster kr. 3.200,- men prisen er fastsat af Danske Regioner og den er ens i hele landet.
Her i Horsens kan tilmelde dig hold på denne side

HVEM – henvender kurset sig til?
Til dig, der ønsker at bevare kørekortet efter at have udført spirituskørsel, eller til dig, der ønsker at få kørekortet tilbage efter at have mistet dette på grund af spirituskørsel.
Hvis du har fået en ubetinget frakendelse af kørekortet, er kurset obligatorisk, og du kan tidligst begynde på kurset 3 måneder, før din frakendelse udløber.
Hvis du har fået en betinget frakendelse af kørekortet, er kurset obligatorisk, og du kan begynde på første ledige kursus. Du skal have gennemført kursus og bestået den kontrollerende køreprøve inden 3 måneder efter den betingede frakendelse.
Hvis du har fået et kørselsforbud på grund af spirituskørsel, er kurset også obligatorisk, og du kan begynde på før- ste ledige kursus.

HVAD – går det ud på?
At skabe bedre vaner, så alkohol og bilkørsel ikke blandes. Kurset indeholder bl.a. undervisning i:
• Alkohols fysiske og psykiske indvirkning på mennesket.
• Hvem, og hvor mange kører spirituskørsel?
• De fysiske, psykiske og sociale konsekvenser af spirituskørsel.
• Faktorer, der påvirker evnen til at køre i spirituspåvirket tilstand.
• Højrisikosituationer for kørsel i spirituspåvirket tilstand.
• Alkoholbehandlingsmuligheder.
• Orientering om teoriprøven og den praktiske prøve.
Kurset består af 4 lektioner på hver 2 1/2 time fordelt over 4 uger.
Du skal deltage aktivt i alle 4 lektioner for at få kursusbeviset. Kursusbeviset skal medbringes ved tilmelding til den kontrollerende køreprøve.

HVOR og hvornår bliver der holdt kurser?
Antallet af kurser, der udbydes, vil afhænge af behovet og derfor svinge fra region til region.
Du er ikke forpligtet til at tage kurset i din egen region.

Læs evt. mere på www.alkohologtrafik.dk