• +45 2270 4064
  • info@dinkoreskolehorsens.dk

Genåbning og retningslinjer

Genåbning og retningslinjer

Så kom den store dag……👍🏻
Køreskolen åbner igen d.6. april 🚗💨 😃

Hejsa så kom der retningslinjer for køreskolerne.
I vil ved fremmøde blive bedt om at fremvise en negativ coronattest, kan man ikke det, er der ikke adgang til teorilokale samt skolevogn.

Med coronapas skal elever og prøvetagere dokumentere føl- gende over for undervisere, den prøvesagkyndige eller andre personer tilknyttet lokalet eller køretøjet:

1) negativt test, der er højst 72 timer gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget,
2) positiv test, der er mindst 14 dage og højst 12 uger gammel fra tidspunktet, hvor testen blev foretaget, eller
3) gennemført vaccinationsforløb mod covid-19.

Dokumentationen kan foreligge både i papirformat og elektro- nisk, og navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på personens medbragte pas, kørekort, sundhedskort eller andet offentligt udstedt identitetskort.
For yderligere information om coronapas, henvises der til sund- hedsmyndighedernes information herom.
Coronapasset skal forevises ved ankomst til et lokale eller køre- tøj, som fysiske og juridiske personer, herunder offentlige myn- digheder, råder over og hvortil offentligheden har adgang:

  • Lokaler og køretøjer, hvorfra der afvikles teoretisk køre- undervisning, praktisk køreundervisning, teoretiske kø- reprøver, praktiske køreprøver eller vejledende hel- bredsmæssig køretest,
  • Lokaler eller køretøjer, hvorfra der afvikles forprøver el- ler afsluttende prøver.

I ønskes en god påske 🐥
Hilsen Carsten

Carsten Malmstrøm